Vlastné kolekcie dekoračných látok, vrátanie záclon a závesov predávaných ako metráž a hotový domáci textil.